Czytelnia

Odznaki jeździeckie PZJ

Z dniem 01.01.2014 Polski Związek Jeździecki wprowadził w życie system trzystopniowej odznaki jeździeckiej, którego celem jest podniesienie jakości nauki jazdy konnej w klubach i sekcjach jeździeckich oraz bezpieczeństwa podczas zajęć. Podczas egzaminu porównywana jest umiejętność jazdy konnej z wymaganiami klasycznej sztuki jeździeckiej, zawartymi w podręcznikach rekomendowanych przez PZJ:

– podczas próby ujeżdżenia ocenia się, czy poprzez prawidłowy dosiad i poprawne użycie pomocy jeździeckich praca z koniem prowadzona jest zgodnie ze skalą szkoleniową

– w próbie skoków oceniane jest pokonywanie cavaletti i przeszkód, prawidłowy dosiad skokowy oraz oddziaływanie jeźdźca

– podczas egzaminu teoretycznego sprawdzana jest wiedza z różnych dziedzin jeździectwa o skali trudności dopasowanej do poziomu odznaki, wszystkie pytania znajdują się na liście.

Podczas części praktycznej egzaminu jeźdźców obowiązuje schludny strój treningowy oraz kask – strój konkursowy nie jest wymagany.

BRĄZOWA ODZNAKA JEŹDZIECKA

Minimalny wiek egzaminowanego – 8 lat

Egzamin składa się z dwóch części:

1) część praktyczna

– opieka stajenna: prawidłowe podejście do konia, jego prowadzenie w ręku i wiązanie, umiejętność odczytania reakcji konia, podstawowe zabiegi pielęgnacyjne (czyszczenie)

– prezentacja na czworoboku ujeżdżeniowym jazdy w trzech podstawowych chodach w dosiadzie pełnym, anglezowanym i półsiadzie według programu, w próbie tej obowiązują zasady z przepisów ujeżdżenia PZJ, zaliczenie części ujeżdżeniowej jest warunkiem przystąpienia do części skokowej

– zaprezentowanie w części skokowej pokonania 4 pojedynczych przeszkód wysokości do 70 cm, w tym jedna przeszkoda to 3 drążki pokonywane w kłusie zakończone kopertą, próba kończy się pokazaniem jednego okrążenia placu galopem w półsiadzie i zatrzymania konia przed określoną linią. Przeszkody ustawione są według poniższego schematu. W tej próbie drugie nieposłuszeństwo konia, upadek oraz przekroczenie linii zatrzymania powodują eliminację.

2) część teoretyczna – zestaw pytań i odpowiedzi opublikowany na stronie PZJ oraz w poniższym linku.

 

Proba ujezdzenia – odznaka brazowa

Ustawienie przeszkod – odznaka brazowa

Zestaw pytan i odpowiedzi – odznaka brazowa

 

 

SREBRNA ODZNAKA JEŹDZIECKA

Do egzaminu można przystąpić po trzech miesiącach od uzyskania BOJ.

Egzamin składa się z:

1) części praktycznej, a w niej:

– opieka stajenna – prawidłowe czyszczenie konia, siodłanie, kiełznanie, dopasowanie rzędu jeździeckiego

– próba ujeżdżenia – wykonanie czworoboku kl. P na ocenę min. 5,0 (obowiązują zasady zgodne z przepisami ujeżdżenia PZJ), zaliczenie części ujeżdżeniowej jest warunkiem przystapienia do części skokowej

– próba skoków – pokonanie 6 przeszkód wys. do 80 cm, w tym pierwsza przeszkoda to cavaletti pokonywane w kłusie i bezpośrednio po nich koperta oraz jedna kombinacja podwójna. Przeszkody ustawione są według poniższego schematu. Drugie nieposłuszeństwo konia oraz upadek jeźdźca lub konia eliminują z egzaminu.

2) części teoretycznej – zestaw pytań i odpowiedzi opublikowany na stronie PZJ oraz w poniższym linku.

 

Proba ujezdzenia – odznaka srebrna

Ustawienie przeszkod – odznaka srebrna

Zestaw pytan i odpowiedzi – odznaka srebrna

 

 

 

ZŁOTA ODZNAKA JEŹDZIECKA

Do egzaminu może przystąpić osoba minimum piętnastoletnia, po roku od uzyskania SOJ.

Egzamin składa się z części:

1) praktycznej, a w niej:

– opieka stajenna – prawidłowe czyszczenie, siodłanie, kiełznanie konia, znajomość nazewnictwa, prowadzenie konia do przeglądu

– część ujeżdżeniowa – zaprezentowanie elementów kl. P:  stęp pośredni, stęp swobodny, kłus roboczy, kłus pośredni, galop roboczy, kontrgalop, ustępowanie od łydki z głową do ściany w stępie i kłusie. Po zakończeniu przejazdu w literze G – zejście z konia, wyprowadzenie go w ręku z czworoboku w pobliże komisji sędziowskiej, zaprezentowanie prawidłowego wsiadania (z ziemi lub ze schodka – dozwolone jest przytrzymanie konia, jak i zewnętrznego strzemienia przez pomocnika). Konie w czasie 15 min. są przygotowywanie przez jeźdźca do wykonania w/w ćwiczeń, a komisja ocenia czy poprzez prawidłowy dosiad i użycie pomocy praca z koniem prowadzona jest zgodnie z założeniami teorii jazdy konnej. Egzaminator może nakazać wykonanie dodatkowo któregoś z w/w ćwiczeń. Obowiązują zasady zgodnie z przepisami ujeżdżenia PZJ. Zaliczenie części ujeżdżeniowej jest warunkiem dopuszczenia do części skokowej.

– część skokowa – pokonanie toru przeszkód o wys. 90 cm i szer. 100 cm według poniższego schematu. Ocenie podlega dosiad i oddziaływanie jeźdźca, wyczucie tempa i dystansu, sposób pokonywania przeszkód. Drugie nieposłuszeństwo, upadek jeźdźca lub konia eliminują z egzaminu.

2) teoretycznej – zestaw pytań opublikowany na stronie PZJ oraz w poniższym linku.

Ustawienie przeszkod – odznaka zlota

Zestaw pytan – odznaka zlota

 

Jeżeli chcesz rzetelnie przygotować się do egzaminu na odznakę jeździecką (złotą, srebrną i brązową), a nie posiadasz dobrze wyszkolonego, „pewnego” konia – żaden kłopot! W naszej jeździeckiej sekcji sportowej czekają profesjonalnie przygotowane konie sportowe wyszkolone do poziomu ZOJ i wyżej! Umów się na jazdę testową już dziś! OFERTA JEŹDZIECKIEJ SEKCJI SPORTOWEJ K.J. EQUARIUSerror: Content is protected !!